L'Esther és pintora i els seus quadres estan plens d'allò que més m'agrada: les textures i els colors.
Quan els veus semblen grans esmalts, de trossos de terra, de nit o de sol per posar-vos alguns exemples.
Quan els veia pensava que aquelles pintures lligaven amb la meva plata. estaven despreocupades de forma i eren riques en relleu.
Quan la veia a ella també li deia que algun dia hauriem de fer alguna cosa juntes.
I finalment aquesta primavera ens vam ajuntar. Ella em va anar passant teles pintades, jo vaig anar provant, barrejant i combinant i ha sortit la nostra col·lecció.

El nom?, a mi m'agrada AE. Són les nostres vocals, són les primers que s'ensenyen i com som mestres i és el primer que presentem...