Aquí és on treballo.
Es tracta d'un antic dipòsit d'aigua que teníem a casa.
Com aquesta feina demana de quantitat de petites eines, fils, cordills i de diferents espais, és complicat tenir el taller a dins la vivenda, en especial si ets família numerosa.
Cada cop havia de recollir-ho tot, tasca impossible i a més a més la brutícia produÏda en el serrat, el llimat o el polit...